Disclaimer en privacypolice.

Juistheid van de aangeboden informatie
Ondanks de constante zorg en aandacht die Bandenstickers.nl besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig en/of onjuist is. Fouten, ook in de gegevensverwerking, kunnen niet altijd worden voorkomen. Bandenstickers.nl kan er niet voor instaan dat de op de website gepresenteerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor u het raadpleegt. Alle informatie en adviezen worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Aansprakelijkheid
Bandenstickers.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Bandenstickers.nl is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website is verkregen.

Wijzigingen
De informatie op deze website wordt regelmatig gewijzigd. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Copyright 2018
Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze site mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch dan wel mechanisch (inclusief fotokopieën, telefax berichten), of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Privacy- en cookieverklaring

Bandenstickers.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. Alle persoonlijke informatie die wordt verstrekt behandelen wij altijd vertrouwelijk. Je gegevens gebruiken wij alleen om aan diensten te voldoen waar je om gevraagd hebt.

Gebruik van persoonsgegevens

Bandenstickers.nl kan persoonsgegevens gebruiken doordat je de website of diensten van Bandenstickers.nl gebruikt, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons hebt verstrekt.
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Je voor- en achternaam
– Je adresgegevens
– Je telefoonnummer
– Je e-mailadres
– Je IP-adres
– Gegevens die (als bijlage) worden meegestuurd bij bijv. sollicitaties

Waarom hebben wij deze gegevens nodig

Om je een optimaal werkende website te geven en van eventuele diensten van Bandenstickers.nl gebruik te maken is het nodig dat we persoonsgegevens opslaan. Zo kan het zijn dat we persoonsgegevens gebruiken voor:

– Een optimaal gebruik van de functionaliteiten op onze website
– Relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt
– Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website
– Het versturen van mailings
– Het uitvoeren van een sollicitatieprocedure

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Delen met anderen

Wij gaan vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden. Bandenstickers.nl verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou.

SSL Certificaat

Wij nemen de bescherming van onze bezoekers serieus. De website van Bandenstickers.nl maakt gebruik van een SSL Certificaat zodat jouw gegevens niet in verkeerde handen vallen.

Cookies

Op onze website maken wij, en derde partijen, gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij om functionaliteiten op deze website mogelijk te maken. En u als gebruiker een optimale webervaring te geven. Eventueel kunnen wij cookies gebruiken om anonieme informatie te verzamelen met doel om de website te verbeteren. Deze cookies bevatten nooit persoonlijke informatie, zoals je naam of e-mailadres.

Wanneer je verder navigeert dan de homepage van deze website dan gaan wij ervan uit dat je de cookies accepteert en ons toestemming verleent voor het plaatsen van cookies en die van derden.

Functionele cookies
Wij gebruiken functionele cookies, die noodzakelijk zijn om onze website te kunnen laten functioneren.

Analytische cookies
Ook gebruiken we analytische cookies, waarmee we de werking van onze website kunnen optimaliseren. Wij kunnen met deze cookies bijvoorbeeld bijhouden hoe je onze website hebt gevonden en welke delen van onze website je hebt bezocht. De laatste 8 cijfers van het IP-adres hebben we gemaskeerd, en ‘gegevens delen’ staat uit.

Overige / onvoorziene cookies
Door de manier waarop het internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded-elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van jouw site-bezoek meer registreren. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kun je de handleiding van je browser raadplegen.

Gebruikte cookies

_utmc Google Analytics Met deze cookie kunnen wij het bezoekersgedrag volgen en de prestaties van de site meten.
_ga Google Analytics Deze cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen aan een klant-ID.
_gat Google Analytics Deze cookie wordt gebruikt om de aanvraagsnelheid te beperken.
_gid Google Analytics Deze cookie registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contactgegevens:
Bandenstickers.nl
Pastoor van Haarenstraat 14
5464 VG  Veghel

T 06-13718799
E dirk@bandenstickers.nl

Back to Top

Contactgegevens

Bandenstickers.nl is eigendom van:

H.J.M. Hoevenaars
Pastoor van Haarenstraat 14
5464 VG te Veghel

Tel. +31 (06) 1371 8799
E-mailadres: dirk@bandenstickers.nl
K.v.K. nummer 17284681